Το μάθημα αυτό παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει τη γλώσσα και την ορολογία
καθώς και τις σχετικές έννοιες της αρχιτεκτονικής συστημάτων εισάγοντας τον σε διαφορετικούς τύπους αρχιτεκτονικών και μελετώντας τις μεταξύ τους σχέσεις και τεχνικές μοντελοποίησης.
Ειδική έμφαση δίνεται σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές συστημάτων πληροφορικής παρέχοντας στο φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μοντελοποίηση, η υλοποίηση και η εγκατάσταση πολύπλοκων συστημάτων. Επίσης αναλύονται και παρουσιάζονται σε πρακτικό επίπεδο οι τεχνολογίες επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας σύγχρονων συστημάτων.